cover letter director of admissions who can help with a business plan osmosis coursework gcse help essay rewriter generator essays on martin luther king jr yale phd thesis paying someone to do your homework literature review on mobile banking essay on child labor help maths coursework
Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Čeští manažeři nechtějí odměny vázané na dlouhodobé a prokazatelné výsledky

26.02.2013  Hanka Kejhová 2  komentářů

České firmy pro odměňování svých manažerů využívají nejčastěji kombinaci pevné měsíční odměny a odměny stanovené na základě dosažených ekonomických výsledků společnosti. Vyplývá to z exkluzivní studie Deloitte Corporate Governance Centra a Czech Institute of Directors.

Studie sledovala současný stav správy a řízení společností v Česku. Podle ní  pobírá fixní odměnu 61,5 % manažerů a zhruba o osm procent méně (53,9 %) manažerů je naopak odměňováno podle dosahovaných aktuálních ekonomických výsledků firmy. Jen pouhá čtvrtina společností (25,6 %) odměňuje své manažery podle dosažení dlouhodobých cílů v horizontu delším než 10 let. To znamená, že tito manažeři si na svou odměnu mohou sáhnout až po delší době, kdy se jejich způsob rozhodování, směřování a vedení firmy plně projeví.     

„Zatímco v západní Evropě ještě před začátkem krize, kdy firmy nemusely čelit tak velkým rizikům, mělo odměňování manažerů za splnění dlouhodobých cílů zavedeno 40 % společností, do České republiky tento trend neproniknul dokonce ani v době krize,” komentuje výsledky Jan Spáčil, vedoucí Deloitte Corporate Governance Centra ČR.

V Česku chybí manažerům dlouhodobá strategie

„Pokud těžiště odměňování představenstva spočívá v posuzování krátkodobých výsledků, logicky se představenstvo posouvá více do oblasti operativního řízení nebo se snaží dosáhnout okamžitých efektů opatřeními, která mohou být z dlouhodobější perspektivy nevhodná. Mohou se tak objevit tendence k podstupování neopodstatněně velké míry rizika.  Navíc je pak dlouhodobé strategické řízení zpravidla odsouváno na druhou kolej,“ upozorňuje Kamil Čermák, prezident CIOD a dodává: „Povinnost nastavení dlouhodobých cílů existuje od roku 2010 pouze ve firmách, ve kterých má majoritní podíl stát. Tyto společnosti musí odměny manažerům rozdělovat na měsíční, střednědobou v délce 1 roku a dlouhodobou v horizontu 3-5 let.“   

Podle výsledků studie také valná hromada schvaluje výši odměn pro členy představenstva v přibližně čtvrtině společností. Z tohoto vyplývá, že u řady firem dochází k porušování zákona ohledně odměňování členů statutárních orgánů, když způsob odměňování musí schválit valná hromada (pokud představenstvo nevolí dozorčí rada, v tom případě schvaluje dozorčí rada).

U poměrně malého počtu firem (12,8 %) existuje výbor pro odměňování. V tomto případě jsou odměny předmětem projednání a schválení v tomto výboru.

Pro přísnější pravidla jsou čtyři čeští mananažeři z deseti

Společnosti, které při odměňování zohledňují dosažení dlouhodobých cílů, jsou zejména z oblasti bankovnictví a finančních služeb. „Na společnosti z tohoto sektoru (banky, spořitelní a úvěrová družstva a obchodníci s cennými papíry) se od 1. ledna 2011 vztahují přísná pravidla odměňování vycházející z evropské směrnice. Jedním ze základních pravidel odměňování je právě oddálení vzniku nároku na určitou část odměny (tzv. pohyblivou) s ohledem na dosažení dlouhodobých cílů společnosti. Pokud se společnost rozhodne tato pravidla neuplatňovat, musí to náležitě odůvodnit. Obdobná právní úprava se na evropské úrovni připravuje i pro sektor pojišťovnictví,“ vysvětluje Jaroslava Ignáciková, advokátka Ambruz & Dark/Deloitte Legal.

“Například odměna za výkon funkce člena dozorčí řady České spořitelny je vázána pouze na pevnou složku a nikoliv konkrétní cíle. Odlišná je ale situace u členů představenstva, kde se odměna skládá z pevné i pohyblivé složky a podléhá pravidlům nové bankovní regulace CRD III, kdy se část se vyplácí v nepeněžních nástrojích a je odložena v čase,“ říká Patricia Bulvasová-Plášková, tajemnice dozorčí rady a ředitelka úseku Kancelář České spořitelny.

Výsledky průzkumu mezi českými firmami potvrzuje i mezinárodní studie Deloitte Directors 360°, která sledovala názory 288 členů představenstev společností a dozorčích rad z 19 zemí světa, včetně České republiky. Studie  zkoumala i názory statutárních a dozorčích orgánů společností na otázky týkající se motivovanosti jednotlivých manažerů na dosažení dlouhodobých cílů společností.

Podle ní více než tři čtvrtiny (77 %) manažerů z celého světa souhlasí s názorem, že fixní odměny a odměny podle aktuálních nebo krátkodobých ekonomických výsledků společnosti jsou pro vedení firem demotivující, aby uvažovali o řízení společnosti z dlouhodobé perspektivy a byli hodnoceni i na základě plnění dlouhodobých cílů. V Česku se tímto názorem ztotožňují jen čtyři z deseti manažerů.

Srovnání se zahraničím je jasným důkazem toho, že za světem zaostáváme. “Nezohledňování dlouhodobých cílů společnosti při odměňování představenstev, ale i vyššího managementu, může vést k poškozování společnosti a k dosahování špatných finančních výsledků z dlouhodobého pohledu. Ti, co rozhodují o chodu společnosti, by měli mít dostatečnou motivaci pečlivě zvažovat, jestli dopady jejich rozhodnutí budou pro firmu pozitivní i v dlouhodobém výhledu," dodává Spáčil.

Zdroj: Studie Deloitte Directors 360°   

Radim Koštial

Tomu rozdílu v názoru na dlouhodobý bonus v závěru článku rozumím. Mám stejné zkušenosti s manažery v regionu a myslím si, že nejde jenom o mentalitu v Česku, ale spíše v celé východni Evropě. Lidé v tomto regionu jednoznačně preferují kratší časové období pro svoji pohyblivou složku, než dlouhodobější, byť se jedná třeba jenom o jeden rok. Hodně lidí a manažerů by tak raději mělo "vrabce v hrsti" v podobě měsíčního nebo kvartálního cyklu. Bonus – třeba i roční – je pro mnoho z nich příliš vzdálený, nemotivuje je a oni s ním tak nějak přestanou počítat. Možná je to důsledkem geopolitiky – západ je přeci jenom dlouhodobější, konzistentnější, stabilnější, vyrovnanější a tudíž o něco lépe předvídatelnější. My tady asi ještě stále počítáme s tím, že nikdy nevíme, co přijde zítra, takže lepší je urvat co jde ještě dnes. Samozřejmě zjednodušuji, ale věřím, že geopolitika, historie a vyspělost mentality národa jsou klíčem k tomuto rozdílu.

27.02.2013 08:36   Reakce

Hana Kejhová

LMC 

V zahraničí je živo. Tento týden Švýcaři omezují zlaté padáky pro manažery. To se dotkne mnoha nadnárodních korporací, které tam mají sídlo. Další žhavá zpráva je ze zdroje Euronews. Poprvé ve své historii přistoupí Evropská unie k radikálnímu regulačnímu kroku v oblasti platů bankéřů. Ne, že bych byla tak naivní a věřila, že se Češi do podobné praxe pohrnou.

04.03.2013 16:54   Reakce

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy