homework help finance dissertation help usa paper assignment help custom sociology essays writing college application essay comment commencer un paragraphe de dissertation lounge business plan term papers for students
Stálé rubriky / Management a Leadership
Stálé rubriky

Proč akvizice zpravidla není žádné terno

16.04.2014  Radim Koštial 0  komentářů

Před mnoha měsíci jsem na Kavárně publikoval článek "Kupujete firmu? Začněte zaměstnanci." Věnoval jsem se v něm akvizicím, tedy nákupu firem, a povzdechl jsem si nad zanedbáváním lidského faktoru v procesu, kde jsou jednoznačně preferována čísla, plány a mnohdy nereálná očekávání.


Všichni snad tušíme, že sebelépe zpracovaný audit (due diligence) a finanční a strategický plán jsou nám nakonec k ničemu, nemáme-li ty správné a správně naladěné lidi na palubě. To celé pak může skončit pořádným bolehlavem a frustrací z výsledků daleko za původními očekáváními.

Připomeňme si záhadně se tvářící zkratku M&A, tedy Mergers & Acquisition. Fúze a akvizice jsou o spojení dvou firem do společného podniku nebo prostě o tom, že jedna firma koupí druhou. Tady zpravidla větší ryba spolkne tu menší. V každém případě jde o integraci týmů, produktů, procesů, lidí, mnohdy i zcela jinak nastavených organizací a naprosto odlišných firemních kultur a strategií. 

Očekávání jsou většinou velká, nicméně realita může aktéry nemile překvapit. Jak uvádějí Dr. Christoph DehneProf. Dr. Tobias Kretschmer z Institutu pro strategii, technologii a organizaci (ISTO) při Univerzitě Ludwiga Maximiliana v Mnichově ve své studii s názvem Studies on Mergers and Acquisitions, úspěch těchto spojení bývá velice často v nejlepším případě pouze velmi mírný. Pochopitelně na rozdíl od původního očekávání. To se dá přeložit tak, že většina z 500 jimi dotazovaných firem z provedené akvizice nebo fúze příliš nadšená nebyla.

Proč tomu tak ale je?

Jak oba vědci ve své práci uvádějí, řada studií zkoumajících předtím úspěšnost spojení firem se v případě kladného hodnocení fúze v podstatě nedokáže shodnout na tom, co jsou faktory úspěšné akvizice a navzájem se liší. A teď si vyberte…

Přes to všechno ale výzkumníci ISTO věří, že během několikaleté práce s těmi pěti sty evropských firem a na analýzách konkrétních případů dokáží mnohem lépe faktory, které úspěch nebo neúspěch akvizice ovlivňují, pojmenovat. A jejich úvahy nejdou jenom jedním směrem, ale hned dvěma.

Ten první mluví o organizačních změnách a stylu řízení jako klíčových faktorech úspěchu či neúspěchu a druhý se soustřeďuje na to, jak kompatibilní je kupovaná firma s kupující. 

1. Organizační změny a styl řízení v koupené firmě

Podobně, jako jsem uváděl ve svém předchozím článku, i výzkumníci z ISTO zmiňují především paralyzující nejistotu a strach ze změn a ztráty vlastních jistot, včetně své pracovní židle, jako těžké břemeno pro zaměstnance a manažery v koupené firmě. Jak uvádějí, mnoho dalších studií potom popisuje dopady jako třeba zásadní pokles pracovní morálky, ztrátu loajality nebo například nárůst absencí, a dokonce i sabotáže. Rozhovory s mnoha evropskými výrobními firmami ukázaly, že organizační změny jdou vždy ruku v ruce se změnou stylu řízení a vedení lidí a že tyto změny jsou naprosto nevyhnutelné, ať se na začátku říká, co chce… 

Management tohle ví, nebo by měl vědět. Zodpovědný, vědomý a citlivý přístup k této zásadní změně může pomoci této akvizici dosáhnout očekávaného výsledku. Naopak ignorování tohoto požadavku může celou slavnou akvizici zazdít. Prostě provést velkou změnu s lidmi vyžaduje řídit změnu vnímání a naladění lidí, a to je na dlouhou, ale zato velmi zajímavou a důležitou trať.

Že to zní logicky a samozřejmě? Jistě. Logické to je, samozřejmé bohužel ne.

2. Vliv kompatibility organizačních struktur a strategií obou firem na post-akviziční výkon

Studie se pokoušela najít vztah mezi kompatibilitou různých organizačních struktur s jasně dokázaným pozitivním nebo negativním dopadem. A víte, na co přišla? Na nic. Prostě jednou to klaplo, jindy ne.

Co se ale zdá být mnohem důležitější, jsou spojovací šipky křížem, tedy ne kompatibilita organizační struktury s organizační strukturou, ale kompatibilita organizační struktury firmy jedné se strategií druhé. Podívejme se na jednoduchý příklad:

Koupí-li velká, těžkopádná a byrokraticky řízená organizace malou úspěšnou štiku s cílem oboustranné prospěšnosti, není zdaleka nikde psáno, že se úspěch dostaví. Ta malá štika je pravděpodobně rostoucí hvězdou díky své flexibilitě, zákaznické orientaci a inovativnosti. To jsou aspekty, pro které tuto malou štiku spolkne obtloustlá velryba. Pokud ale velryba přinutí svižnou a inovativní štiku důkladně se začlenit nejen do své organizace, ale i do svých v kamenu vytesaných rozhodovacích procesů, je vše na dálnici do pekla. Takhle totiž v koupené firmě ta velká kupující spolehlivě zadusí to, proč ji vlastně koupila. Jediná možnost je nabídnout malému a vysoce inovativnímu a flexibilnímu novému členu rodinu v podstatě stejné prostředí, na které je zvyklý, navíc spojené se zázemím, silou a stabilitou velké firmy. To ale v mnoha případech zní jako sen...

Tipuji, že sladit organizační strukturu koupené firmy se strategií firmy kupující je mnohem jednodušší než naopak.

Oba směry jsou ale každopádně o zodpovědném a promyšleném přístupu k akvizici. Lidský faktor, nedostatečná příprava a práce s lidmi nejen v době akvizice, ale i před a především dlouho po ní, mohou kupující firmu v nejzazším případě přivést do vážných potíží. Stejně tak jako obrovská částka vyplacená za „tutovou“ akvizici, která se může stát noční můrou a balíkem peněz, co vyletěl komínem, když ti, kteří rozhodují, nedokážou správně odhadnout provázanost strategií s firemními kulturami. Proto je v dlouhodobých statistikách 70-80% akvizic hodnoceno jako nepříliš povedených.

Tohle dobře chápal například Jeff Bezos, když po akvizici Zapposu nechal Tonyho Hsieha, aby si v podstatě dělal, co chce. Tedy to, co dělal doteď. 

Proto ho přece kupoval, ne?

Můj první článek na toto téma Kupujete firmu? Začněte zaměstnanci

Foto: Flickr user sacks08


Nebyly nalezeny žádné komentáře.

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy