Stálé rubriky / Management a Leadership
Stálé rubriky

Leadership v nejednoznačném světě

03.04.2014  Monika Barton 7  komentářů

Ve vzduchu je už nějakou dobu cítit revoluce, a to nejen na politickém kolbišti – týká se stejně tak i pole ekonomického, respektive firemního. A jak to tak bývá, čím konzervativnější jsou hlavní aktéři změnových reforem, tím více krátkozraká a kosmetická řešení vymýšlejí. Ale v dnešní době nejde jen o globální krizi, cítíme stále zřetelněji, že ta změna je mnohem významnější. Jak uvádí David Price ve své nové knize „Open“, radikální změna v tom, jak se lidé dostávají k informacím, jak se učí a jak spolupracují, se už dávno děje. Tuto revoluci odstartoval internet a jeho děti – sociální média.


Podle článku „Dealing With Ambiguity – A Critical Leadership Capability“ (autor: S. Hase) upravila Monika Barton 

Lidé mohou v současnosti naplno využívat svou vlastní kapacitu učit se a uplatňovat svou zvídavost (tu schopnost, kterou většina z nás s nástupem do školy úspěšně ztratila), mohou velmi snadno získávat nové znalosti a dovednosti – a jak to budou dělat, je jen v jejich rukou. Tahle možnost volby je fascinující a mnozí už na to přicházejí. Nacházejí vlastní cesty, jak se efektivně rozvíjet, a to v čemkoliv, co se jim zachce – jak obsluhovat soustruh, jak pěstovat orchideje, jak uvařit skvělé jehněčí – možnosti učení se jsou nekonečné. A to dokonce bez nutnosti registrovat se do specializovaného kurzu nebo čekání na nějakého guru, který bude ochoten podělit se s nimi o svá tajemství. Tyto znalosti leží jen několik kliků daleko – populární výukové klipy na YouTube jsou toho dobrým důkazem.

Skupiny, které se formují skrze nová média, jako je například Twitter, sdílejí společné zájmy a bleskově si o nich vyměňují nejnovější informace. Pokud vás třeba zajímá moderní vzdělávání, můžete se spojit s jeho fanoušky po celém světě. Díky nim najdete zajímavé příspěvky na relevantních blozích, špičkové prezentace na Slideshare, videa na YouTubeVimeo – a to jsou jen některé z užitečných nástrojů, které nám internet doposud poskytl. Louis Suarez (ne ten fotbalista, ale specialista na sociální média ) je dobrým příkladem člověka, který umí efektivně využívat sociální média v interní komunikaci se svými kolegy v IBM. A je mnoho dalších příkladů efektivní aplikace nových médií – například jak sociální sítě pomáhají davu dobrovolníků poprat se s následky různých katastrof nebo sdílet objektivní informace v regionech, kde jsou tradiční média v rukou propagandy vládnoucích vrstev. 

Co tohle všechno ukazuje? Fakt, že pokud jsou vhodné vnější podmínky, tak jsou lidé vnitřně motivováni k tomu, co se v angličtině označuje jako „self-organising system“ – sebeorganizující se systém. Internetu se podařilo tyto vnější podmínky vytvořit – podmínky, kdy mohou lidé objevovat to nejlepší, co v nich je, a dosahovat skvělých výsledků, aniž by je někdo pomocí příkazů vedl za ruku. 

To není nic nového, ale z různých důvodů byl tento fakt v korporátním světě dlouho ignorován. Nemá smysl se zde těmi důvody zabývat, důležité je, že lidé nejlépe pracují tehdy, pokud mají autonomii, jasné cíle, svobodu tvořit a schopnosti získat si potřebné informace. Pak se dokážou lépe rozhodovat a strategičtěji přemýšlet, a dává-li jim jejich konání smysl, pak jsou schopni se i respektovat a vytvářet lepší svět. Takoví lidé se dokážou shlukovat v samo-organizující se skupiny a efektivně v nich řídit své projekty. Všechny výše uvedené faktory pak automaticky přinášejí vyšší efektivitu, zajímavější inovace a lepší kvalitu práce.  

Naše současné systémy řízení jdou bohužel stále ve spoustě organizací spíše opačným směrem. Nepodporují nijak prostředí, ve kterém je prostor pro nejednoznačnost, která je pro naši dobu tak charakteristická. Místo toho je změny uvádějí do nepříjemné nejistoty, která ústí v silnější kontrolu a represe, pod nimiž úpí i sebemenší kreativní potenciál. Nepřekvapí nás potom ani výsledek výzkumů motivace zaměstnanců, kteří v takovémto prostředí pracují podle principu „jen do výše mého platu“ a odmítají jakoukoliv osobní angažovanost. Na trhu se tedy budou v blízké budoucnosti polarizovat dva typy firem – ty, co budou umět s nejednoznačným prostředím pracovat, a dokonce na něm postaví svoji kulturu, a ty, které se nejednoznačnosti budou vší silou bránit. 

Pracovat v nejednoznačném prostředí a umět ho využívat ale vyžaduje od manažerů a lídrů určité specifické vlastnosti, díky nimž budou schopni podpořit nově vznikající firemní kulturu. Musejí být schopni poskytnout svým lidem vysoký stupeň volnosti, musejí být velmi otevřeni novým zkušenostem a mít zralou toleranci k chybám druhých. Kromě toho by měli být emočně stabilní s vysokým stupněm integrity, ochotni se sami neustále učit, spolupracovat s kýmkoliv a na jakékoliv úrovni – je to příliš? To jsou jen některé vybrané atributy. Ale začít se může jednou věcí. Pokud by existoval nějaký popis práce pro „nového lídra“, pak by v něm na prvním místě měl být požadavek na kapacitu a odvahu implementovat nejednoznačnost do stávajících firemních systémů.

Foto: Flickr user Lori Greig

Pavel Wimmer

Řekl bych, že nám ve srovnání s ostatními zeměmi v této transformaci leadershipu ujíždí vlak. Zároveň to vyžaduje obrovskou míru odvahy a integrity pro manažery takovéto prostředí vytvořit a udržet. Většinou za cenu nepochopení kolegů manažerů "ze staré školy" za cenu že vypadáte, že nemáte ty správné manažerské dovednosti, že nevíte přesně co vaši zaměstnanci dělají, jste prostě divný a problémový, nedodržujete pravidla. Zároveň nechápou nebo hledají jiné faktory toho, že máte oproti nim dobré výsledky. To jestli to ustojíte je také dobré měřítko, zda má firma potenciál, vůli tuto transformaci přijmout. Všem takovým potížistům moc držím palce. Toť můj osobní názor :-)

03.04.2014 09:05   Reakce

Iveta Clarke

Líbí se mi zde důraz na faktor odvahy. Zda se mi, ze pro výše popsanou, nebo vlastně jakoukoliv změnu je odvaha zásadním faktorem, který odlišuje nové od starého. Je třeba zbavit se strachu ze když budeme dělat věci jinak, riskujeme neúspěch. Když nebudeme dělat věci jinak, riskujeme zánik.

03.04.2014 12:20   Reakce

Monika Barton

Iveto a Pavle, díky moc za komentáře! Jsem přesvědčená, že odvaha je naprosto klíčová esence leadershipu. A že opravdový leadership se pozná právě v časech, kdy je potřeba vykročit do neznáma. Ten v žádném případě nemůže vzniknout v komfortní zóně, ve které si jako Češi hodně libujeme. Můj oblíbený Tolkien by nejspíš Čechy popsal jako hobity. Ale naděje je – i mezi nimi se našel Frodo a Sam... :-)

03.04.2014 17:42   Reakce

Radim

:-)

03.04.2014 19:33   Reakce

Radim Koštial

Moniko díky za parádní článek !

03.04.2014 17:33   Reakce

Petr Skondrojanis

Moniko díky, to je přesně ono, nebát se chyby a začít milovat rozmanitost a nejednoznačnost.

09.04.2014 13:16   Reakce

Tom

Je to tak: zapálení pro věc + pracovitost + znalost + odvaha + důvera + integrita + správná vlna a dávka štěstí. Kdo to umí? Někdy říkáme flexibilita i tomu co je správně označováno jako nedodržování hodnot a špatný charakter, ale kde se to Češi naučili? Ve škole? A to nové se mají učit od koho?

04.06.2014 00:12   Reakce

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy