dissertation h helicobacter infection pylori how to write abstract for research paper gun violence essay best custom essay writing site example lab report chemistry
Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Má mít HR byznys partner možnost práva veta a stát si za svým navrhovaným přístupem i v rozporu s top manažerem?

15.11.2013  Lenka Mrázová 0  komentářů

Každý týden vám přinášíme anketu se čtyřmi názory čtyř osobností na aktuální otázky z oblasti HR.
Václava Jersáková: 
Prvořadé je vždy pokusit se najít dohodu a řešení akceptovatelné pro všechny zúčastněné. Někdy to ale není možné, proto je právo veta důležité. HR má různé nástroje a získává informace například z psychodiagnostiky nebo 360° zpětné vazby, které jiní nemají k dispozici. Neprosazení názoru HR v určitých situacích může být pro firmu zničující. Finanční skandály kolem firem Enron, Parmalat, AIG a dalších můžou být částečně přisouzeny i tomu, že někdo z HR mlčel a dovolil, aby se na nejvyšší místa dostali šéfové s toxickými kvalitami.

Právo veta jsem jako HRD zatím musela využít jen jednou, při rozhodování o povýšení manažera do vysoké řídící pozice. Měla jsem z jeho týmu velmi špatnou zpětnou vazbu na způsob, jak jedná s lidmi, přivlastňuje si úspěchy jiných, a byly i indikace o jeho osobnostní nevyzrálosti a dokonce porušování firemního etického kodexu. Přiznávám, nebylo to jednoduché rozhodování, ale musela jsem reagovat i proti vůli jeho přímého nadřízeného, přestože dotyčný měl jinak výborné prodejní výsledky. Nesmíme se bát prosadit i nepopulární názor a být připraveni jej obhájit v konstruktivní diskuzi. 

Hana Smítalová:
Na tuto otázku mám jednoznačnou odpověď, která zní ANO. Bavíme-li se v duchu byznys parťáctví, jeden z předpokladů ideálního fungování je otevřená komunikace. Tím, že mohu říkat otevřeně své názory a stanoviska si dle mého buduji i osobní značku respektovaného odborníka, který je uznávaný ve svém oboru, v tomto případě HR oblasti. Důležité je ovšem nejen říct svůj názor na řešenou věc, ale také sdělit argumenty, které mě k vytvoření takového názoru vedly, a navrhnout jiné řešení. Pokud oba, HR partner i top manažer, potlačí své ego a takto otevřeně a se zájmem dobrat se nejlepšího řešení otevřeně své názory prodebatují, výsledek plný spolupráce a parťáctví je zaručený. 

Jak už jsem také v některé z předcházejících odpovědí psala, nezbytným předpokladem HRisty je i odvaha – odvaha říkat někdy „takto ne“ či „nesouhlasím, protože...“. Z vlastní zkušenosti vím, že právě tímto „ne“ jsem i u nejvyššího šéfa společnosti vždy jen získala větší kredit a důvěryhodnost. 

A pokud jste náhodou ve společnosti, kde říkat „ne“ se HRistům nesluší, rychle z ní utečte a najděte si jinou!

Luboš Tejkl:
Roli HR vidím jako roli architekta, který na základě rozhovorů se svými klienty, zaměstnanci a manažery vytváří ideální návrh prostředí, ve kterém budou společně žít. K tomu využívá znalostí, jež má o tom, jak to vypadá jinde, jaké existují trendy, co se objevilo za novinky, jaké má požadavky zákon, regulátor nebo akcionář či mateřská firma v zahraničí. Nedílnou součástí tohoto prostředí jsou i principy, jimiž se řídí všichni, kteří ve firmě žijí a pracují. Pak se musí stát i zdatným obráncem a obhájcem těchto principů. Pokud manažer či zaměstnanec jednají jinak, než principy říkají, musí být HR byznys partner neústupný. Jestliže se jedná o běžné věci, je potřeba především pochopit, o co vlastně jde, naslouchat, dobře se ptát a umět logicky a prakticky argumentovat. 

Zrovna včera jsem měl jiný názor než můj kolega v top managementu firmy. Vše jsme si otevřeně vyříkali, sdělili jsme si vzájemně motivy, které nás vedou k tomu, co říkáme, já jsem ustoupil a mám z toho dobrý pocit. Ustoupit není projev slabosti, ustoupit nad rozumnou věcí je naopak přednost. Nesmí se však ustupovat často, vzdávat těžké diskuse bez snahy prosadit své názory a určitě neslevovat nad principy. Tam považuji nestát si za svým názorem, který je v souladu s daným principem, za profesní debakl. Tam by měl mít HRBP i právo veta.  

Hana Velíšková:
Top manažer je tím, kdo odpovídá za výsledky, a tedy by měl mít právo konečného rozhodnutí. Samozřejmě pak ale také musí počítat s tím, že ponese důsledky, pokud rozhodne chybně. Jiná situace by ovšem byla, pokud by manažer jednal v rozporu s přijatou strategií, firemními pravidly anebo platnými zákony. V tu chvíli je na HR byznys partnerovi, aby připomněl rámec, v němž je možné se pohybovat, a pomohl nalézt řešení, které nebude kontroverzní.


Václava Jersáková je coby Group HR Director ve společnosti AAA Auto zodpovědná za oblast řízení lidských zdrojů společnosti v České republice, na Slovensku a v Rusku a za personální zajištění plánů společnosti na rozšíření podnikatelských aktivit na další trhy ve střední a východní Evropě. V letech 2006 až 2011 působila na pozici HR ředitelky společnosti Deloitte pro Českou republiku a Slovensko. Ve společnosti PwC vybudovala a třináct let vedla tým poradců pro vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní stáže. Zároveň v letech 2003–2006 řídila tým PwC konzultantů v oblasti poradenství pro lidské zdroje. 

Hana Smítalová je HR a Talent Development konzultant. Dvanáct let se intenzivně věnuje oblasti HR; své pozitivní i negativní zkušenosti nejdříve deset let sbírala na pozici HR manažerky a ředitelky pro korporátní společnosti v oblasti zákaznického servisu a bankovnictví, aby se potom této oblasti mohla věnovat jen tak pro radost „na volné noze”. Svým klientům pomáhá v oblasti náboru, tréninku, rozvoje zaměstnanců, interní komunikace a nastavování firemních hodnot a pravidel hry. V minulých letech se podílela na několika zahraničních projektech jako HR expert EU. Patří mezi garanty HR kavárny.

Luboš Tejkl pracuje v oblasti řízení vztahů a rozvoje zaměstnanců již dvacet let. Měl možnost získávat zkušenosti v nadnárodních korporacích jak v Čechách, tak v cizině. Celkem dvanáct let pracoval ve společnosti General Electric, nejprve v její finanční a následně v letecké divizi. Dále má čtyřletou praxi v palivové a klasické energetice, kde působil jako ředitel lidských zdrojů pro střední a východní Evropu společnosti ConocoPhillips a následně ve společnosti ČEZ. Od roku 2011 pracuje jako HR ředitel České spořitelny. 

Hana Velíšková působí od roku 2010 jako HR ředitelka KPMG Česká republika, kde zodpovídá za interní HR procesy. Se svým týmem se podílí na naplnění jednoho z klíčových strategických cílů KPMG Česká republika: být oblíbeným zaměstnavatelem nabízejícím zajímavou práci v motivujícím prostředí. Dříve pracovala v Arthur Andersen, GE Money a jako HR ředitelka společností Allianz pojišťovna a Raiffeisenbank. Přednáší na MBA programu UK-MBA na Brno Business School a na PMF Institutu. Je autorkou publikací „Víc (různých) hlav víc ví“ a „Rovné šance jako konkurenční výhoda“. Patří mezi garanty HR kavárny.

 

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy