Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Jozef Papp: Češi si neplánují kariéru

06.09.2012  0  komentářů

Podle Jozefa Pappa, profesionála v oblasti lidského kapitálu, čeští absolventi neplánují kariéru, často mění obor, a ani stát se nevěnuje dlouhodobému plánování jednotlivých studijních nebo učňovských oborů. Ve srovnání se zahraničím i se svými předchůdci z doby před deseti lety mají dnešní absolventi mnohem těžší situaci na trhu.  

Už doba ekonomické poklesu roku 2009 naplno ukázala, že absolventi patří mezi nejhůře se prosazující skupiny na trhu práce. Jejich situace není vůbec jednoduchá. Současní absolventi mají na trhu práce daleko těžší situaci, než měli jejich předchůdci před deseti lety. Počet absolventů vysokých škol se zvýšil téměř na trojnásobek a zároveň došlo k rapidnímu zhoršení ekonomické situace.

Dle statistik pochází nejméně nezaměstnaných absolventů již tradičně z oborů, jakými jsou například medicína a právo, naopak nejvíce nezaměstnaných nalezneme v oborech z oblasti zemědělství a umění.

„Zásadní chybou, které se čeští absolventi oproti svým zahraničním kolegům dopouštějí, je nedostatečné plánování kariéry,“ tvrdí zkušený personalista Jozef Papp. „Například ve Velké Británii má většina studentů již při zahájení studia jasnou představu, kam bude jejich kariéra směřovat a kde budou profesně za 10 let. Takové plánování v Česku chybí.“

V České republice studenti často studují obor, kterému se následně nevěnují, výjimku tvoří snad jen obory se stabilním pracovním uplatněním, mezi které patří medicína či právo. Pro českou populaci je charakteristický nezodpovědný přístup k životu, včetně práce.

Plánování kariéry jedince u nás chybí i na úrovni rodiny nebo státu. V minulosti byla zcela běžná spolupráce učilišť s výrobními závody, které si připravovaly své budoucí zaměstnance, obdobně spolupracovaly vysoké školy s výzkumnými ústavy. Dnes je osud absolventů nejistý a proto dochází například k nedostatku kvalifikovaných řemeslníků. Naopak je všeobecně přebytek absolventů gymnázií, případně ekonomických oborů, což způsobuje jeden z velkých problémů na dnešním trhu práce: nedostatek kvalifikovaných specialistů technického směru.

Data:

Ve školním roce 2010/2011 poskytovalo vzdělání v ČR celkem 65 vysokých škol, na nichž toho roku absolvovalo studia  87 941 studentů, z nichž 52 749 byly ženy. Vyplývá to ze zprávy Ústavu pro informace a vzdělávání. Nejvíce studentů absolvovalo ekonomické a technické obory, nejméně obory zaměřené na zemědělství, kulturu a umění.

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 dosáhla celková míra nezaměstnanosti v ČR hodnoty 6,8 % a je zřejmá přímá vazba mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a nezaměstnaností. Nejvíce nezaměstnaných je mezi lidmi se základním vzděláním (28,3 %), nadprůměrná je rovněž nezaměstnanost ve skupině se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (7,4 %), o poznání lépe jsou na tom středoškoláci s maturitou (4,8 %)  a vysokoškoláci (2,5 %).

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy