personal essay for college admission breast cancer essays prostitution research paper college essay help federally assigned employer id argument essay writing assignment writing services india human resources research paper topics master thesis proposal automotive
Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Je třeba vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní pracovně-lékařskou prohlídku?

30.10.2012  Jakub Morávek 0  komentářů

K 1. dubnu 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který v návaznosti na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jímž se nově upravuje problematika poskytování zdravotních služeb, koncepčně pozměnil oblast dříve známou jako závodní preventivní péče, dnes nazývanou pracovně-lékařské služby.

Jednou z nových a nutno podotknout, že značně pozoruhodných, nebo možná lépe řečeno svou iracionalitou šokujících povinností na tomto úseku, je ustanovením § 59 zákona č. 373/2011 Sb. plošně uložená povinnost podrobit uchazeče o zaměstnání v základním pracovněprávním vztahu vstupní lékařské prohlídce a spolu s tím zavedená vyvratitelná právní domněnka zdravotní nezpůsobilosti k výkonu sjednávaného druhu práce, nepodrobí-li se uchazeč o zaměstnání vstupní lékařské prohlídce.

Vědomi si nedostatků nové právní úpravy reagovaly na situaci společným stanoviskem dva ústřední správní orgány, konkrétně Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. Prostřednictvím výkladu přechodného ustanovení (§ 98) zákona č. 373/2011 Sb. se ministerstva pokusila získat zákonodárci určitý časový prostor pro zjednání nápravy.

Otázce, zda je výklad předložený v předmětném stanovisku relevantní, a zda se skutečně v současné době neuplatní ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb. a povinnost podrobit uchazeče o zaměstnání vstupní lékařské prohlídce je skutečně neúčinná, jsem se spolu s kolegou Štefkem vyjádřil v článku Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách , který byl zveřejněn v měsíci říjnu tohoto roku v Časopise pro právní vědu a praxi (Morávek J., Štefko M. Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách, Časopis pro právní vědu a praxi, Právnická fakulta Masarykovi univerzity, Brno, sv. 2/2012, str. 43 a násl.).

Bylo by zbytečné opakovat závěry, ke kterým jsme s kolegou Štefkem dospěli, a proto si dovolím prostřednictvím aktivního prokliku přes název článku na tento přímo v daném časopise, který je volně dostupný na internetu, odkázat.

 

Jakub Morávek

Advokátní kancelář Felix & spol

 
 

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy