Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Jak ,,napsat'' své video CV

26.06.2013  Radim Koštial 0  komentářů

Překladem tohoto článku od Allison Vannest z portálu recruiter.com volně navazuji na svůj předchozí článek o používání videa při přijímacích pohovorech. Použití videa v tomto procesu mi připadá odvážné, zajímavé, perspektivní, možná kontroverzní, zároveň ale logické a nesporně v dobrém provokativní.

Co pro vás může videoCV udělat?

VideoCV rychle nahrazují tradiční životopisy, především v některých specifických oblastech. VideoCV by se ale mohla stát zcela běžnou platformou, a to ve všech možných pracovních pozicích. Jakou výhodu videoCV nabízejí oproti tradičnímu papíru? 

Umístěním svého videa online ukazují všichni zájemci o práci svým potenciálním zaměstnancům, kdo opravdu jsou. S videoživotopisem záleží méně na tom, jakou školu máte za sebou nebo kolik let jste strávili v předchozím zaměstnání, ale více na tom, jak sami sebe prezentujete. VideoCV umožní zaměstnavatelům lépe vnímat kandidátovu osobnost – včetně komunikační dovednosti, entusiasmu, kreativity a dalších faktorů.

Díky tomu, že video umožňuje kandidátům prezentovat jinou formou, kdo jsou, pomáhá zaměstnancům v rozhodování a výběru na základě toho, co kandidát může přinést dané pozici, spíš než toho, co má za sebou.

Jak můžete ve videoCV předvést svou dovednost psát?

Kritici videoCV argumentují tím, že tento nástroj neumožňuje kandidátům předvést svoji schopnost psát. Styl psaní byl dlouho indikátorem profesionalismu, přesnosti a soustředění na detail. Aby kandidát tyto schopnosti předvedl ve svém videoCV, musí být kreativní.

Například gramatika není jenom něco, co můžete předvést na kusu papíru. Mezi psaným a mluveným slovem je totiž přímá souvislost. Správná mluva ve vašem videu předvede potenciálnímu zaměstnavateli, že máte nejen správnou gramatiku, ale navíc i schopnost verbální komunikace.

Zde jsou některé kroky vedoucí k zajištění správné řeči předtím, než začnete nahrávat:

Načrtněte si osnovu

Dříve než začnete své videoCV nahrávat, promyslete si pečlivě hlavní body, které byste rádi zdůraznili. Napište si je a nacvičujte si to, jak je dokážete stručně a výstižně popsat. Stejně tak, jako psané CV, i jeho audiovizuální podoba musí být jednoduchá a cíleně zaměřená. Měla by zdůraznit to, čeho jste dosáhli, i vaše zkušenosti tak, že zaměstnavatel přímo zatouží po osobním setkání s vámi, aby se dozvěděl víc.

Umístěte do svého videoCV titulky
Využijte účinku psaného slova a podpořte své video tím, že přidáte úvodní název a titulky pasáží, čímž posílíte dopad toho, co říkáte. Ujistěte se, že to, co píšete, je nejen gramaticky správně, ale má to i hlavu a patu a je toho tak akorát, aby to videu pomohlo, a ne naopak.

Podpořte videoCV tradičním CV

Pošlete svému budoucímu zaměstnavateli link na své video (například soukromý kanál na YouTube funguje dobře) a přiložte své klasické, psané CV.

Když budete natáčet svoje video, nezapomeňte na několik věcí:

Kratší je lepší než dlouhé. Pozornost vašeho zaměstnavatele má své hranice. Udržte délku svého videoCV mezi jednou a dvěma minutami.

Udělejte své videoCV na míru. Mluvte o tom, kdo jste vy, ale také o práci, o kterou se ucházíte. Buďte si jisti, že zdůraznění vašich zkušeností z minulosti je vaše plus.

Mluvte o tom, v čem vynikáte. V čem jste jiní než ostatní kandidáti na otevřenou pozici a jak přesně vaše dovednosti na tuto pozici pasují? Ujistěte se, že se na to ve svém videu soustředíte.

Buďte osobní. Výhoda videa je, že dovolí zazářit vaší osobnosti. Udržujte nejen svoji energii, ale i oční kontakt s objektivem kamery, dobře se oblékněte, ukliďte nepořádek za vámi. Potenciální zaměstnavatel se musí soustředit jen na vás!

Pamatujte si, že opakování je matka moudrosti. Nacvičujte tedy a opakujte až do momentu, kdy je video přesně podle vašich představ. Krása videoCV tkví v možnosti editovat obsah, dokud to není perfektní, stejně jako u psaného CV. Dejte si s tím práci a pokaždé, když se někde budete ucházet o zaměstnání, dodejte nové, na míru šité a profesionální videoCV.

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy