Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Devět z deseti Čechů hledajících práci na internetu zvažuje rekvalifikaci

10.10.2012  Jiří Kocourek 0  komentářů

O změně svého pracovního zaměření uvažuje 88 procent Čechů, kteří v současné chvíli shánějí práci na internetu. Téměř třetina z nich je zároveň ochotna rekvalifikovat se i na nižší úrovni vzdělání, než které dosud dosáhli.

Většina lidí, kteří v současnosti hledají práci, je pro její získání ochotna podstoupit rekvalifikaci. Plných 59 % z 1 152 respondentů ankety na portálu Prace.cz by přijala rekvalifikaci na stejné nebo vyšší úrovni vzděláváni, než jaké dosud dosáhli. Dalších 28 % respondentů připouští při rekvalifikaci i nižší úroveň vzdělání. Pouze 7 % lidí vyjádřilo přesvědčení, že práci budou i nadále hledat jen ve své stávající profesi. Pro zbylých 6 % respondentů není toto téma v současnosti vůbec aktuální.

„Vysoká míra ochoty rekvalifikovat se je rys, který přispívá pružnosti na trhu práce. Klíčová je přitom volba vhodného oboru i konkrétní profese. Na českém trhu je totiž dlouhodobě jistá nerovnováha. Zatímco například v administrativě lidé uplatnění získávají jen s velkými obtížemi, u řady technických specializací mají firmy o kvalifikované zaměstnance i v současných podmínkách nouzi,“ uvádí Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, která portál Prace.cz provozuje.

Zajímavá je také skutečnost, že poměrně velká část uchazečů o práci je ochotná při rekvalifikaci přijmout i nižší úroveň vzdělání, než jaké dosud dosáhli. Svědčí to o skutečnosti, že hledají opravdu praktické dovednosti. Při snaze získat v nové profesi uplatnění je však klíčové přesvědčit zaměstnavatele o tom, že danou práci chce uchazeč opravdu vykonávat i v delším časovém horizontu. „Určité riziko může v takové situaci plynout z nevhodně sestaveného životopisu. Budoucí zaměstnavatel může nabýt dojmu, že uchazeč je na práci, o níž se uchází, příliš kvalifikovaný, a jeho perspektiva na dané pracovní pozici tudíž není příliš velká. Dá se tomu však předejít,“ doplňuje Dombrovský.

Průzkumu na největším portálu zabývajícím se zprostředkováním zaměstnání v Česku se zúčastnilo 1152 respondentů.

Jiří Kocourek

PR & Social Media Consultant

 
 

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy