online essay helpers synopsis for phd thesis violence on television essay college application essay service ever helping words for essay paper writing services for college admissions essay editing english paper wasp high school senior resume college admission economics masters thesis
Téma
Téma

Vendula Andrlová vás zve na měsíční téma – Rozvojové safari

14.03.2013  Vendula Andrlová 3  komentářů

Desatero pro rozvojové safari „Situace je nestálá, a navíc se neustále mění,“ praví klasik. Ano, svět se změnil. Skoro se dá říci, že bychom mohli začít počítat nový letopočet, který by odděloval čas „před internetem“ a „po internetu“.

Doba přináší celou řadu nových příležitostí, problémů i úkolů, nutí nás jinak nakládat s časem. Vznikají nové profese i celá odvětví. Formy práce se stávají flexibilnějšími. Jinak fungují týmy, protože jsou najednou složeny z lidí, kteří se třeba nikdy osobně nepotkali. A vzdělávání tak, jak jsme na něj uvykli ve 20. století, ztratilo na efektivitě. Jak se v tom všem zorientovat? Jak přistoupit k rozvoji lidí, abychom plně využili existujících možností a neuvízli přitom v pasti?

Pojďme si zkusit představit rozvojovou – v současnosti téměř neomezenou – nabídku jako safari, kde můžeme svobodně cestovat, kam se nám zlíbí. Než vyrazíme na cestu, je moudré si vytvořit plán toho, co a proč nás zajímá a co by nám to mohlo přinést, a pak už budeme hledat ten nejlepší džíp, který nás celou cestou bezpečně proveze. Na naší cestě budeme otevřeni všemu, co se bude dít, a možná, že si trochu zajedeme. Ale vrátíme-li se zpět na cestu, šťastně dojedeme do cíle a bude radost sdílet „ulovené“ fotografie a zážitky s ostatními. A budou to právě ti ostatní, kdo nám může dát inspiraci pro naše budoucí objevování. Pojďme zkusit projít v HR kavárně rozvojovým safari třeba podle následujícího desatera, které vychází z bádání několika vynikajících specialistů na rozvoj a vzdělávání (jsou to podle abecedy: Stewart Hase, J. A. Komenský, Kaaria Määttää, Sugata Mitra, Taina Rantala, Ken Robinson a nejspíš i mnoho dalších).

1) Učení se je přirozená věc. 
Lidé jsou přirozeně zvídaví a chtějí se učit. Touha po poznání je jednou z nejsilnějších motivací, jež má lidstvo k dispozici.

2) Učíme se dobře to, na co máme talent a co máme rádi.
Poznání vlastního talentu a pochopení svých silných stránek je základem úspěšného učení se i spokojeného profesního života. Nejvíce spokojení a užiteční budeme v tom, co budeme dělat dobře, a dobře budeme dělat to, co děláme s láskou.

3) I negativní zkušenost je způsob učení se.
Selhání není ostuda, pokud jsme se o něco předtím opravdu poctivě snažili. Chyby a omyly patří k životu a jsou zdrojem důležitých informací. Pokud se z nich dokážeme učit, hrají v našich životech pozitivní roli.

4) Za svůj rozvoj si odpovídáme sami.
Náš rozvoj a učení už z podstaty nemohou být efektivní, jsou-li direktivně řízeny zvenku. Na druhou stranu vnější překážky nemohou rozvoj zastavit, byť ho mohou částečně zpomalit. Pokud přijmeme plnou odpovědnost za vlastní rozvoj, jsme na dobré cestě.

5) Radost z učení se dá naučit (a obnovit). 
Nechuť k učení a rozvoji mohla být způsobena špatnou předchozí zkušeností, není ale důvodem, proč s učením přestat. Sami jsme zodpovědni za volbu formy, na které se často můžeme spolupodílet. A sami si určujeme, jestli budeme k dalšímu svému rozvoji přistupovat pozitivně nebo negativně.

6) Učit se v kontextu přináší více smyslu a motivace.
Jak říkal psycholog V. E. Frankl: „Kdo má PROČ, zvládne jakékoli JAK.“ Učit se bez vize a cíle je mnohem složitější, než pokud známe kontext svého rozvoje.

7) Etika v rozvoji podporuje pozitivní lidské vlastnosti.
Co opravdu umíme, nám nikdo nemůže vzít. Pokud ke svému rozvoji přistupujeme poctivě, budujeme v sobě znalostní a dovednostní bázi, kterou neustále zhodnocujeme. Zároveň tím rozvíjíme důležité lidské vlastnosti jako férovost, pracovitost, odhodlání a vytrvalost.

8) Radost z učení je podporována sdílením.
Sdílená radost je dvojnásobná, a to platí i při učení. Sdílení zajímavých zdrojů, společné diskuse nad důležitými tématy, přinášení podnětů k zamyšlení a spolupráce v oblasti rozvoje nám pomáhají postupovat rychleji kupředu a zároveň si to i víc užít.

9) Aplikace výsledků učení je individuální a jedinečná.
I když se můžeme učit stejné věci, můžeme je pak následně různě aplikovat. Tak můžeme uplatnit jedinečnost své osobnosti, svou kreativitu a invenci.

10) Rozvoj a učení jsou cestou ke svobodě a smyslu našeho života.
Kontinuální rozvoj je nejlepší obranou proti manipulaci a bezmoci. Rozvoj podporuje naše sebeuvědomění a zbavuje nás strachu a nejistoty. Umíme se pak lépe rozhodovat a rozpoznávat, co je dobré. Žijeme tak svobodněji a můžeme lépe plnit své poslání ve společnosti.

Martin Hudeček

:-) džíp a safari...tato metafora krásně ukazuje rozdílné přístupy k učení se. V bezpečí džípu a na připravené trase projet safari přináší jiný zážitek a poznání, než vystoupení z džípu uprostřed přírody a nutnost najít si svou cestu ven:-). Je zdánlivě snadné převzít zodpovědnost v chráněném prostředí a se zkušeným průvodcem. Proč by to ale člověk dělal? Je na cestě ochráněn, cestu naplánoval někdo jiný a člověk samotný je "odsouzen" do role pozorovatele. A je mu vlastně dobře, nemá silný důvod to měnit (vzpomeňme na film Matrix, kde probuzení z iluze není nic příjemného). Bez chráněného džípu zodpovědnost automaticky přebíráme, s ním už je to složitější. Jsem zvědavý, jestli při projížďce zažijeme nějaké pořádné dobrodružství, nebo nám dokonce půjde o život?:-)

19.03.2013 15:43   Reakce

Vendula Andrlová

Martine, děkuji za komentář. Vaše názory mohu jenom podepsat. Jediné, v čem se náš náhled liší je v chápání symbolu "safari". Pro mě představuje safari oblast, v níž se mohu svobodně pohybovat, plánuji si sama svou cestu a přebírám odpovědnost za to kam a na jak dlouho pojedu. Průvodce je pro mě někdo, kdo neurčuje kam mám jet, ale je pro mě po ruce, když potřebuji podporu. Pro vás představuje džíp ochranu a, cítím-li to správně, možná bariéru, pro mě je to efektivní prostředek jak se dostat tam, kam potřebuji. Ale tak je to se symboly vždycky. Každý z nás má svoji unikátní představu a bude skvělé, když je budeme moci během dubnového tématu přinášet na světlo a konfrontovat. Na tu cestu se velmi těším!

19.03.2013 15:45   Reakce

Martin Hudeček

Moc hezké, přesně dle mého gusta.... Přesně jste vystihla jak moc důležité je vracet ze k pojmenování základních kontextů a tím rozšiřovat možnosti a nehledat tu správnou pravdu. A to je fajn. Jo, a vážně jsem si uvědomil, že safari je pro mě něco umělého, džíp je předem definovaný bezpečný prostor, průvodce je ten, kdo má zodpovědnost za naši bezpečnost a smysl je dívat se, fotit..ale z dostatečné vzdálenosti. Zajímavé..kde se mi tam tento obraz dostal, když jsem na žádném skutečném safari nikdy nebyl.. Díky.

19.03.2013 15:48   Reakce

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy