how to write a college application creative writing pieces dna extraction how to write experiment report dissertation writing for dummies fashion research papers ways of helping the poor essay
Téma
Téma

10 současných trendů ve světě práce. A jak je využít ve svůj prospěch.

29.01.2015  Vendy Jersáková 2  komentářů

V dnešní době má všechno okamžitý dopad i daleko za hranicemi země, kde to začalo: sociální a politické změny, ekonomické zmatky, problémy v ekologické oblasti, technologické inovace včetně vědeckých vynálezů. Pracovní trh se mění spolu s těmito změnami a vždy následuje nové potřeby a požadavky.

Tento článek nabízí krátké shrnutí předpovědí z nejdůvěryhodnějších zdrojů, a také doporučení, jak využít trendy ve svůj vlastní prospěch, ať už jste zaměstnanec, podnikatel, manažer nebo si právě hledáte práci.

1. Trh práce se často mění – a to velmi rychle

Vzhledem k neustálým změnám ve společnosti zůstane málokteré povolání po desetiletí stejné. Je nutné osvojovat si nové profesní dovednosti a neustále získávat nové odborné znalosti.

Druhou stranou mince je, že každý den vznikají nové příležitosti.

 • Nepřestávejte se vzdělávat: najděte si takový styl učení, který vám nejlépe vyhovuje, abyste co nejlépe využili svůj vzácný čas a peníze.
 • Soustřeďte se na rozvíjení takových dovedností, které můžete využít napříč různými průmyslovými odvětvími a pracovními pozicemi, jako je například schopnost efektivní komunikace, řešení problémů nebo navazování a rozvíjení vztahů se zákazníkem. Zdůrazněte tyto dovednosti ve svém profesním životopise.
 • Zvažte obory, které se vztahují k předpokládaným změnám. Když si vybíráte nějaký trénink, školení nebo pracovní specializaci, přemýšlejte o službách a výrobcích, jejichž potřeba do budoucna poroste. Například k předpokládaným změnám v Evropě patří stárnutí populace, rozpad klasické rodiny, zvýšená aktivita žen v podnikání, rostoucí nerovnost mezi příjmy a změna životního stylu. Takže třeba služby pro staré lidi a malé děti budou v budoucnosti velmi pravděpodobně potřeba o hodně víc než dnes.
 • Bavte se hledáním nových možností a cest a zkoušením nových věcí. Když zaslechnete novinku o nějakém novém přístupu ve světě práce, zeptejte se sami sebe: je tam pro mě nějaká příležitost?

2:Snižuje se úroveň jistoty pracovních vztahů

Zaměstnavatelé si uvědomují, že některé pracovní pozice už v budoucnosti nebudou potřebovat. Proto jsou méně ochotni nabízet dlouhodobé pracovní úvazky.

Závazek nebo slib jistoty vašeho pracovního vztahu a příjmů už není zahrnut ve vzájemném vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jistotu musíte najít jinde: zkuste se stát tím, komu lidé rádi práci nabídnou.

 • Staňte se nejlepším v nějaké užitečné dovednosti: pořádně se zamyslete, v jaké důležité/nezbytné službě nebo produktu můžete vyniknout.
 • Dejte ostatním vědět, že existujete a jste dobří: naučte se, jak prezentovat své dovednosti, znalosti a zkušenosti. Je fajn, když jste v něčem dobří. Je ale také nutné přesvědčit o tom ostatní.
 • Dejte jasně najevo, že máte o práci (smlouvu, zaměstnání) zájem: vám se to zdá samozřejmé, ale berou to stejně tak samozřejmě i druzí?

 3. Publikuje se méně pracovních inzerátů

Nepředpokládejte automaticky, že když je méně pracovních inzerátů, je také méně práce na trhu. Počet otevřených pozic není stejný jako množství práce, kterou je potřeba udělat.

Co se ale opravdu děje, je fakt, že je nabízeno méně práce na plný úvazek (podívejte se na bod 4.) a také se méně pracovních pozic nabízí formou inzerátů. Zaměstnavatelé stále více využívají jiné způsoby, jak obsadit volnou pracovní pozici, než hledat správného kandidáta v davu zájemců, kteří odpovídají na inzeráty.

 • Snažte se, aby vaše dovednosti a kompetence byly jasně patrné na internetu: zaměstnavatelé a profíci na nábor vhodné kandidáty aktivně vyhledávají a sledují. Dejte si pozor, abyste si svůj profesionální profil na sociálních sítích nepokazili nevhodnými informacemi na privátních sítích.
 • Budujte správné kontakty na profesionálním poli a v místní komunitě (nebo v jiné komunitě podle vašich zájmů). Čím víc lidí ví o vašich silných stránkách, tím větší je šance, že se jako první dozvíte o zajímavé pracovní příležitosti.

 4. Čím dál méně se nabízejí plné pracovní úvazky

Společnosti dávají stále více přednost částečným úvazkům a krátkodobým pracovním vztahům.

 • Buďte otevření různým nabídkám, i těm na zkrácený pracovní úvazek, jako externí dodavatel nebo v kombinaci těchto dvou vztahů. Neodmítejte takové nestandardní nabídky.
 • Považujte to za strategický přístup ke zlepšení svých pracovních podmínek. Kombinace dvou nebo více podobných prací vám zvýší naději na flexibilní pracovní dobu, částečnou nebo plnou práci z domova, tedy na pracovní kombinaci, která pro vás může být časově i finančně výhodná.
 • Chopte se příležitosti pracovat ve více oborech, které vás zajímají. Trávíte svůj pracovní čas v kanceláři, zatímco váš koníček je organizace hudebních festivalů? Tak proč třeba, když vám snížili váš pracovní úvazek o 20 %, nepracovat několik dnů v týdnu v kanceláři a jeden den jako člen festivalového týmu? Zamyslete se nad věcmi, které vás baví, a nezapomeňte, že většina pracovních příležitostí není veřejně publikována, takže se o nich musíte dozvědět díky vlastní aktivitě a snaze.

 5. Pro zaměstnavatele je stále obtížnější vybrat a motivovat nejlepší kandidáty

Čím méně je inzerováno pozic, tím více kandidátů na ně reaguje. Pro zaměstnavatele je pak mnohem obtížnější najít mezi nimi ty nejlepší, nejvíce motivované a talentované zájemce.

Ještě větší výzvou je pro zaměstnavatele schopnost udržet své nejlepší zaměstnance pozitivně motivované a loajální, zejména nyní, kdy se měnit zaměstnání stalo normou.

Následující tipy jsou určeny zejména pro zaměstnavatele:

 • Zapojte své zaměstnance do rozhodovacích procesů a strategického plánování. Lidé potřebují mít určitou kontrolu nad svým vlastním pracovním životem, zvýší to jejich motivaci a kreativitu.
 • Nabídněte benefity, které zaměstnanci nejvíce ocení, například flexibilní pracovní úvazky, možnost pracovat částečně z domova nebo možnost přivést si do práce domácího mazlíčka.
 • Dbejte na to, aby vaše firma přispívala pozitivně v sociální oblasti a k životnímu prostředí. Lidé na celém světě chtějí pracovat nejen pro peníze na své živobytí, ale také dělat něco, co je bude osobně naplňovat a bude jim připadat smysluplné.

6. Stále větší počet lidí pracuje z domova nebo vzdálené kanceláře

Práce z domova je mezi zaměstnanci populární pracovní benefit a pro mnoho lidí, kteří pracují na sebe, možnost, jak snížit své náklady. Příznivý dopad tohoto uspořádání znamená, že bude využíván stále častěji.

 • Pokud je to vaše preference a druh vaší práce to umožňuje, jednejte se svým zaměstnavatelem a přesvědčte jej, ať vás nechá po určitou část pracovní doby pracovat z domova. Vedle finanční a ekologické výhodnosti můžeme zmínit možnost lepšího soustředění na práci nebo možnost lépe zkombinovat vaše rodinné a pracovní povinnosti apod.
 • Najděte ve svém okolí někoho z vašeho oboru, kdo pracuje za podobných podmínek. Zejména, pokud jste OSVČ – pracujete sami na sebe, oceníte užitečné kontakty ke konzultacím svých nápadů a problémů. Získávejte další profesní podněty na konferencích, schůzkách, jednáních a networkingových setkáních.
 • Najděte ve svém okolí někoho, kdo také pracuje z domova. Pomůže vám to, abyste se sociálně neizolovali (můžete spolu třeba občas zajít na oběd), a nabízí vám to další nová logistická řešení (třeba společné sdílení kanceláře).
 • Aktivně udržujte své mimopracovní kontakty, abyste neskončili v sociální izolaci. Najděte si čas na to, abyste zajeli navštívit svoji rodinu, kamarády, a nezapomínejte na své koníčky.

7. Služby jsou globálně outsourcovány, stejně jako vysoce kvalifikovaná práce

Ve většině vyspělých zemí pokračuje polarizace pracovního trhu. Roste poptávka zejména po pracovnících jen se základní nebo naopak vysokou kvalifikací. A takové pracovní pozice se snadno outsourcují nebo mohou být jednoduše přesunuty jinam.

A to znamená, že díky globalizaci a technickým inovacím může většina zaměstnavatelů ve vašem okolí přesunout práci na jiný kontinent místo toho, aby ji dali vám. Také to ale znamená, že místo toho, abyste stejně jako v minulosti měli omezené možnosti ve výběru vhodného zaměstnavatele, můžete dneska nabízet své unikátní služby, znalosti a zkušenosti komukoliv a kdekoliv na světě.

 • Rozšiřte nabídku svých služeb, výrobků a dovedností o takové, které mohou být dělány a dodávány na dálku, a nabízejte ji v širším geografickém rozsahu. Tato rada se týká firem i jednotlivců.
 • Zvažte možnost, jak nabídnout pomoc chudším zemím: dát lidem v chudých zemích práci je mnohem účinnější než dávat peníze na charitu.

8. Kolegové z jedné kanceláře nejsou nezbytně vaším hlavním pracovním kontaktem

Zamyslete se nad lidmi, které budete kontaktovat, když potřebujete v práci něco probrat, poradit se nebo vyřešit problém. Je stále menší pravděpodobnost, že to bude někdo, s kým sedíte v kanceláři, jako tomu bylo ještě před pár lety. Internet a sociální sítě velmi zjednodušily udržování pravidelných a stálých kontaktů i s lidmi, kteří už ve firmě nepracují, s partnery na projektu, s lidmi, které jste potkali na odborné konferenci, stejně jako s kamarády a dalšími známými.

Další důvod pro tento trend je, že se zásadně změnil vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Lidé si uvědomují, že se jejich zaměstnavatel může časem změnit, a tak se s ním identifikují stále méně a méně, než tomu bylo dříve.

 • Udržujte kontakt se širší skupinou lidí z vašeho oboru, kterým důvěřujete a umíte si představit, že by se vám s nimi dobře spolupracovalo. Vždycky si najděte čas na udržování pro vás nejcennějších a nejdůležitějších kontaktů.
 •  Schovejte si kontakty na profesionály, které jste při různých příležitostech potkali a kterých si z různých důvodů vážíte nebo vás zaujali, i když v daném okamžiku se může zdát, že vám nemůžou být nijak užiteční. Samozřejmě, že nemůžete udržovat aktivní a stejně intenzivní kontakt se všemi, které jste kdy potkali. Ale stejně, zkuste mít někde uloženou databázi s kontakty na odborníky z vašeho oboru, kteří na vás udělali opravdu dobrý dojem. Vzhledem k rychlosti, jakou se svět, a nejen ten pracovní, mění, opravdu dnes nemůžete vědět, kdy se vám může zajímavý kontakt hodit.

9. Nápady a informace se šíří neuvěřitelnou rychlostí

Množství sdílených informací přes sociální média je obrovské – a stále roste. Nejen sociální sítě, ale i další způsoby využívání internetu a migrace lidí způsobují, že sdílení myšlenek a informací je opravdu mezinárodní.

To lidem nabízí úplně nové pracovní příležitosti a také nové způsoby, jak se o těchto příležitostech rychle dozvědět

 • Ptejte se aktivně. Vaše kontakty (a jejich kontakty) můžou znát odpověď na mnoho otázek, které vám můžou pomoci posunout se ve vaší kariéře nebo v jiné oblasti, která vás zajímá. Požádejte je o radu. Můžete být příjemně překvapeni, jak jsou někteří otevření a ochotní podělit se o své zkušenosti a know-how.
 • Využívejte své kontakty k získání zpětné vazby. Když zvažujete novou obchodní příležitost nebo plánujete zajímavý projekt, sociální média vám nabízejí platformu pro rychlý a efektivní marketingový průzkum.
 • Dodržujte pravidla. Vyvarujte se agresivního spamování. Buďte upřímní a otevření, když žádáte o radu, aby nikdo nemohl mít pocit, že jej pouze zneužíváte.

10. Internet předal moc jednotlivcům

Když dojde na hledání pracovních příležitostí a dalšího profesního růstu, naše závislost na zaměstnavatelích díky internetu významně klesla.

Tato svoboda nám dává možnost volby, stejně jako zodpovědnost. Už to není zaměstnavatel, kdo zajišťuje, že náš pracovní život dává smysl a naplňuje naše potřeby. Je to jen na nás, víc než kdy předtím.

 • Myslete jako podnikatel. Nezáleží na tom, jestli chcete sami podnikat, nebo být zaměstnaní. Zeptejte se sami sebe, jak nejlépe můžete investovat svůj čas, peníze, dovednosti a další zdroje, aby se vaše současná (nebo budoucí) práce stala smysluplnou součástí vašeho života.
 • Buďte si vědomi svých možností a rozhodnutí. Zřejmě je nějaký dobrý důvod, proč děláte právě tu práci, kterou teď děláte, přestože byste ve skutečnosti raději dělali něco úplně jiného. Možná jste se rozhodli neměnit současnou práci kvůli své finanční situaci nebo rodině. Možná jste nějakou dobu bez práce, protože se nechcete nebo nemůžete přestěhovat někam, kde je více pracovních příležitostí. Nebo máte náročnou, vyčerpávající práci, ale zůstáváte, protože víte, že vám to umožní najít si v budoucnu mnohem lepší. Důležité je mít neustále na paměti, že máte možnost volby. Když si uvědomíte, proč jste se teď rozhodli tak, jak jste se rozhodli, dáte svému rozhodnutí smysl.

A pokud si nejste vědomi dobrého nebo důležitého důvodu pro své rozhodnutí, pusťte se do změny.

Shrnutí

Je čas přestat hledat jen dlouhodobou, stabilní práci a smířit se s tím, že se musíme naučit efektivně žít ve světě neustálých změn. Nespoléhejte na vlády nebo zaměstnavatele, začněte sami řídit svůj vlastní pracovní život tak, aby byl smysluplný a aby vás uspokojoval.

Berte změny jako nové příležitosti spíše než jako ohrožení – to je vlastně jediná jistota, které můžete dosáhnout.

Přeloženo z: www.smallbigchange.com/useful.../job-market-trends-a-perspectives.htm

foto: Flickr user swamysk

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 

Petr Hovorka

Vendy, krásný článek, klobouk dolů! Díky. Petr

05.02.2015 16:01   Reakce

Jiri

Krasne prelozeny clanek ale i tak dobre.

27.02.2015 16:21   Reakce

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy