Téma
Téma

Diverzita je reakcí na status quo

10.04.2015  Renata Mrázová 2  komentářů

Slovo diverzita se v současné době skloňuje ve všech pádech. V kurzu je diverzita genderová, věková, kulturní, kognitivní i technická, přičemž pomalu každá progresivnější firma či korporace ji má aktuálně ve svém akčním plánu. Snad jediný druh diverzity, který se nepřetřásá v debatách o firemním řízení, je biodiverzita neboli „biologická rozmanitost“, která s byznysem přímo nesouvisí a hlavně nikoho, respektive člověka neohrožuje. Je samozřejmostí. Jenže přesně o to tady jde – diverzita čili rozmanitost by totiž měla být přirozenou součástí jakéhokoli života, i toho firemního, politického a společenského.

Ale není tomu tak. Zastoupení žen ve vedení firem či v politice je stále nepochopitelně nízké, úspěšné firmy jsou často zabydleny převážně mladými dravci, kteří nestojí o zkušenosti starších, a když se náhodou do národního kola té či oné studentské soutěže dostane vietnamská dívka, rozpoutá se zanícená diskuze o tom, jestli má cizinka právo vyhrát českou soutěž.

Diverzita ve světě byznysu a politiky zkrátka pokulhává, a tak je jen a jen dobře, že se v poslední době stala alespoň žhavým tématem. Jak totiž ukazují četné průzkumy, má na zdraví firem a společnosti vůbec nesporně blahodárný vliv.

Genderová diverzita je pro budoucnost firem zásadní. Vnáší do pracovních týmů dialog mezi ženským a mužským světem, přičemž každý z těchto světů obohacuje práci jinými kvalitami. Muži mají například ostřejší tah na branku, ženy zase lépe vnímají vztahy a souvislosti; tyto dva světy se zcela přirozeně doplňují a je nesmyslné, aby se vůči sobě vymezovaly.

Podobně to vypadá i s ostatními druhy diverzity – věková vnáší do spolupráce pohledy a zkušenosti různých generací, kulturní diverzita pomáhá překonávat zavedené stereotypy a předsudky, rozmanitost osobních stylů a přístupů zas rozšiřuje obzory. Diverzita vytváří prostor pro větší kreativitu a otevřenost, nabourává zkostnatělost a rutinu v pracovních procesech i komunikaci, přeje novým pohledům na věc a inovacím, a podle některých studií dokonce snižuje fluktuaci a nemocnost zaměstnanců. Jsem přesvědčená o tom, že diverzita ve všech polohách je obohacením; koneckonců ze spolupráce a souhry vždy vzejdou lepší věci než z opozice a izolace.

Vše mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Svůj manažerský tým jsem si  postupně postavila. A myslím si, že je to velmi různorodý tým. Je nás dohromady osm, z toho jsme tři ženy. V týmu jsou Češi, Belgičan, Holanďan. Řada kolegů pracovala v zahraničí. A máme tam různorodé věkové skupiny.

Diskuze s tímto týmem jsou občas velmi zajímavé, náročné, a někdy také vyčerpávající. Každý z týmu má svůj vyhraněný názor, postoj a také své zájmy. Často vedeme velmi hlučné debaty, ale vždy velmi profesionální. Spojuje nás respekt a naše hodnoty: Clear, Care, Commit. Mě tenhle tým dost baví. Není jednoduché jej uřídit a někdy si v duchu říkám, jak mám vlastně v některých situacích rozhodnout, když jsou názory tak nejednotné a různorodé.

Každopádně jsou to velice obohacující diskuze, názory a nápady. Je to také tým, který je odvážný, který se nebojí jít do složitých rozhodnutí, která jsou nutná. Pojišťovnictví není jednoduchý obor, a my poslední tři roky transformujeme naši společnost, abychom byli schopni úspěšně fungovat ve velmi flexibilním podnikatelském světě se zákazníky, kteří budou z generací Y a Z.

Různorodost mého týmu mi přináší kromě již zmíněných věcí i to, že neustále posouvám své hranice, vystupuji ze své komfortní zóny, protože tento tým mě nenechá ustrnout a usnout na vavřínech. Neustálými diskuzemi a debatováním získáváme cennou zpětnou vazbu a navazující motivaci posouvat věci vpřed a zlepšovat. Hrozně mě baví naše diskuze, kdy máme velmi rozmanité názory a postřehy a nemáme vůbec obavy vyjádřit, že nesouhlasíme s myšlenkou toho druhého. Uvědomujeme si, že názory mohou být různé. Je to obohacující a neustále nám to všem rozšiřuje naše obzory. Tento přístup nás vede k daleko větší empatii, pochopení a vcítění se do kůže a situace toho druhého.

Otázka diverzity by jednoduše nebyla tématem, kdyby neexistovala diskriminace. Snaha o větší diverzitu ve firmách, v politice a společenském životě vůbec není záležitostí módního trendu, ale reakcí na status quo, který není přirozený a neprospívá nám. Diverzita není cíl, ale předpoklad. Předpoklad pro zdravější a životaschopnější ekonomiku, vyváženější politiku a spokojenější společnost. Až se genderová, věková či kulturní rozmanitost stane samozřejmostí, přestane být diverzita problémem i tématem. Stane se praxí, nad kterou se nebudeme pozastavovat. Do té doby díky bohu za to, že se o ní mluví a že spousta činorodých lidí dokládá její pozitiva argumenty a studiemi, které se nedají smést ze stolu.     

 foto: Flickr user Viewminder

Petr Kadlec

Livingston & Comp. 

Všechny diversity jsou podle mne umělé sociální a psychologické konstrukty vznikající z nějakého zasutého strachu a nepružnosti myšlení. To, čím je možné je spolehlivě odstranit, je docela obyčejný lidský respekt (jsme-li ho schopni). Jediná, která stojí za zmínku a rozvoj, je diverzita myšlení založená na rozdílných zkušenostech a osobnosti lidí. Ta tvoří náš život s lidmi dobrodružstvím i potěšením, cíle dosažitelnými a rozvoj lidstva neohraničeným. Umožňuje vzájemné učení a inspiraci a dennodenně vystavuje zkoušce naše schopnosti komunikace a rozvoje vztahů. A stojí i za Renatinou radostí z fungování týmu, který si vybudovala bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství, značku vína nebo oblíbenou barvu (jen oranžová je povinným předpokladem).

16.04.2015 21:49   Reakce

Ivana Watson

Dobrý článek. Ještě bych dodala, že homogenní týmy/skupiny jsou vhodné tam, kde jde o výkon v transakčních zavedených procesech. Homogenní týmy se také lépe řídí. Dnes je čím dál více potřeba inovací, nových nápadů a ty z homogenních týmů moc nevyjdou. Diverzní týmy se špatně řídí a mohou být velmi disfunkční. Ovšem dobře řízené diverzní týmy mohou vytvářet nové hodnoty. Proto je třeba zařadit do manažerských dovedností řízení diverzních týmů. No, napsala jsem to složitě, snad to dá smysl. Zdroj: studie IMD Lausanne.

21.04.2015 20:34   Reakce

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy